Gizlilik Politikası

BİRİKİM SU SİSTEMLERİ İMALAT İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

GENEL BİLGİLENDİRME

‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ bağlı ‘’Güzelvillam’’ofislerini ziyaret eden yada ‘’www.guzelvillam.com’’; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren bütün kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak sizleri aydınlatmak üzere işbu metin hazırlanmıştır.

‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (buradan sonra “Güzelvillam ‘’ olarak anılacaktır) sizlere vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK”) uygun olmak üzere toplanılan, kaydedilen, saklanan, işlenen ve aktarılması mümkün olan verilerinizle ilgili aşağıda detay bilgileri paylaşıyoruz.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde “kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup”, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, ‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’  Mersis No: 0177034775600018 VERİ SORUMLUSU sıfatıyla hareket etmektedir.

‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ bağlı ‘’Güzelvillam’’ofislerini ziyaret etmeniz yada ‘’www.guzelvillam.com’’ internet sitemiz aracılığıyla size sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. 

‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ ye (Güzel Villam) bağlı ‘’www.guzelvillam.com’’u ziyaret etmekle ve size sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Aşağıda belirtilen tüm Politikalar ile ilgili olarak tüm sorularınız ve talepleriniz için ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’  iştiraki olan ‘’Güzelvillam’  aşağıda yer alan bilgilerden ÜCRETSİZ olarak ulaşabilirsiniz:

Adres:

Kalkan Ofisi: Bezirgan Mahallesi Ulugöl Caddesi ( Kaş – Kalkan yolu üzeri) No: 701 - 702 Kaş / Antalya

İstanbul Ofisi : Merkez Mahallesi Bayrak Sokak No: 10/b Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL

İnternet Sitesi: ‘’www.guzelvillam.com’’

Telefon: 532 424 42 07 – 541 104 34 07

E-posta: [email protected]

1.TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Periyodik İmha:Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

2.GİZLİLİK POLİTİKASI

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Güzel Villam’’ olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla ‘’www.guzelvillam.com’’ bağlantısına sahip sitemizi kullanan ve hizmetlerimizden bu platformda faydalanan üyelerimizin haklarını korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu ‘’ Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’(Güzel Villam) gizlilik politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Güvenlik Politikası – Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası ile Çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ tarafından işletilmekte olan ‘’Güzelvillam’’ ve ‘’www.guzelvillam.com’’ internet sitesi ve mobil uygulamalarının üye, ziyaretçi, kullanıcı, çalışan tarafından paylaşılan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve İşbu Politika 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 10. Maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” kapsamında hazırlanmıştır.

3.1 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

A) ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) topladığı yada kendisine gelen bilgilerin kaynaklarını sorgular, bu verilerin hukuka uygun ve dürüstlük çerçevesinde elde edilmesine önem verir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu, bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), müşteriler ya da “‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

B) ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) , sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

C) ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

D) Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ‘a ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. Kişisel veriler gizlidir ve ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

3.2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI UYGULANDIĞI KİŞİLER

Kanun kapsamında “İlgili Kişi” Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmekte olup, işbu Politika kapsamında ilgili kişiler - sayılanlarla sınırlı kalmamakla birlikte - aşağıdakileri kapsamaktadır:

 1. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) E-ticaret kanallarında sunduğu hizmetlere bağlanan ve bu hizmetleri kullanan tüm kullanıcılar.
 2. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) veri tabanında (CRM Sisteminde) yer alan tüm müşterilerimiz.
 3. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  ofislerinden ya da Güzel Villam E-Ticaret kanallarından (‘www.airbnb.com’’ ‘’www.booking.com’’ ‘’www.sahibinden.com’’ ve bu platformların mobil uygulamaları vb. ) rezervasyon yapan tüm müşterilerimiz
 4. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) iletişim seçeneklerinden (telefon, mail, form vb) herhangi birini kullananlar
 5. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ofisleri ya da ‘’www.guzelvillam.com’’ web sayfasından rezervasyon yapan müşterilerimiz
 6. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) sosyal medya hesaplarından  ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  ile iletişime geçen (yorum paylaşan, talepte bulunan dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm müşterilerimiz
 7. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)’nin düzenlediği yarışmalara katılan müşterilerimiz
 8. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) müşterilerine tanıdığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla anket, form dolduran tüm müşterilerimiz
 9. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)’ın ofislerindeki misafir ağına (wifi) bağlanan tüm kullanıcılar
 10. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)’a iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, İŞKUR, e-posta aracılığı ile, referans aracılığı ile, fiziki olarak başvuru formu doldurmak sureti ile özgeçmiş gönderen çalışan adaylarımız
 11. Tüm çalışanlarımız
 12. Daha önce  ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) bünyesinde çalışmış fakat herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona ermiş olan eski çalışanlarımız
 13. Ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanları
 14. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın yasayla belirlenen usullere uygun şekilde ; yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini  ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ile paylaşmış/paylaşacak; doğrudan vermiş/verecek veya ’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) tarafından elde edilmesine olanak sağlamış/sağlayacak olan tüm gerçek kişilerdir.

3.3 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel veriler İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir.

Aşağıda ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Güzel Villam’’ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

A) Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TC kimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil). Rezervasyon ve Kimlik Sunumları: Firmamız, yasal olarak belirlenmiş kaideler gereği villalarda konaklayacak olan her müşterisi için ilgili güvenlik güçlerine / kolluk kuvvetlerine KİMLİK VERİ BİLDİRİMİ yapmak durumundadır. Bu nedenle, firmamızdan rezervasyon yapan tüm kullanıcılar/müşteriler bu veri bildirimi için kimliklerini beyan edeceklerini kabul etmiş sayılırlar. Beyan edilen kimlik verileri ise sadece ilgili güvenlik güçlerine / kolluk kuvvetlerine sunulmaktadır. Yasal sorumluluğun dışında; gerek firma olarak, gerekse de ticari olarak hiç bir KİMLİK VERİSİ/BİLGİSİ KULLANILAMAZ!
B) İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.
C) Finansal Bilgileri: Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri, sadakat programı üyelikleri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.

D) Müşteri yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: Konaklama, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; markalar ve tesisler hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler.
E) Diğer: Rezervasyonlara ilişkin bilgiler, seyahat geçmişi; yarışma, çekiliş veya pazarlama   programlarına katılım, tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri; rezerve edilen otel, hava yolu ve  kiralık araba paketleri; tesislerde konaklamak için bağlantılı olduğu gruplar, sık uçan yolcu veya  seyahat ortaklık programı üyelikleri ve üye numaraları, üyelik ve hesap başvurularında verilen bilgiler. 

3.4 KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ DAYANAKLAR

A) Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi: Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

    B) İş ve Çözüm Ortakları Verileri : ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.  

    Şti.’’ (Güzel Villam) gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun

    davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin

    gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin

    tedbirleri almaya zorlanmaktadır.
 
 C) Sunulan hizmetleri yönetmek, analiz etmek ve geliştirmek amaçlı veri işleme:

 1. Verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacı ile anket çalışması yapmak,
 2. Sair kanunlar çerçevesinde verilen iletişim izinleri doğrultusunda misafirlerle pazarlama amaçlı iletişim kurmak,
 3. Villa kiralaması sırasında tesislerde ve genel adap kuralları dışında davranışlarda bulunan misafirler ile ilgili iç yazışmaların yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda liste hazırlanması,
 4. Misafirlerin sosyal mecralar, blog , yorum portalları vb. alanlardaki yorumlarının, verilen hizmetin geri dönüşünün analiz edilebilmesi amacı ile sisteme kaydedilmesi,
 5. Misafirlere sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunmak üzere Satış ve Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

 Ç) Villa Kiralama öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle ilişkilerimizi yönetmek:

 1. Tesislere giriş öncesi telefon görüşmesi yapmak,
 2. Müşteri Sadakat Programı yönetimi,
 3. Sadakat Programı, kart baremleri, bir sonraki karta geçiş işlemleri ve benzeri konularda misafirlerin sorularını yanıtlamak,
 4. Pazarlama faaliyetlerini doğru yönetebilmek amacı ile rezervasyon geçmişi, seyahat tercihleri ve alınan hizmetler ile ilgili verilerin işlenerek bölümlere ayrılması işleminin yapılması,
 5. Yorum portalları, şikâyet sayfaları, sosyal medya mecralarındaki alınan hizmetler ve tesislerimiz ile ilgili iddiaları/şikayetleri yönetmek,
 6. Misafirlerin kişisel bilgi verilerini güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirmek

  D) E-fatura & E Arşiv Fatura: Bu program kapsamında; müşteri otomatik olarak sisteme kaydedilir  

  ve tesise ilettiği e-posta aracılığıyla fatura gönderimi sağlanır. Tesise girişte verilen ya da sonrasında

  başvurularak güncellenen e-posta adresinin doğru ve bu iletişim için tercih edilen e-posta adresi

  olduğundan emin olmak, müşterinin sorumluluğundadır. Eğer bu e-posta adresini kullanarak bir başka

  aile bireyi ya da kişiler için rezervasyon yapılırsa, ilgili faturanın e-faturası, e-posta sahibinin adresine

  gönderilir.

  E-Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve/veya    

  satıcıya iletilen faturalardır. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu 397 sıra nolu VUK tebliğiyle   

  hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.VUK gereği e-Fatura’da, bir  

  faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura   

  iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir.

  E Arşiv Fatura; Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek   

  zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara   

  uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve

  ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı

  mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak    

  isimlendirilmektedir

 E) Reklam amaçlı veri işleme: E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari   

  Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı

  elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti

  şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş.

  Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin mal ve      

  hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle   

  tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik

  iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla

  alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade

  beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

3.4.1. ŞİRKETİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA KANUNDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE YAPILAN VERİ İŞLEMLERİ

Kişisel veriler, işletmenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi 

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ ( Güzel Villam) ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’, ( Güzel Villam) hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir. 

Kullanıcı bilgileri ve internet

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ne ait web sitesi ‘’www.guzelvillam.com’’ ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 

3.4.2. TESİSLERDEKİ GÜVENLİK VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ ye ait Güzel Villam Ofislerini ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

3.4.3. ÇALIŞANLARIMIZA AİT VERİLER

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

İş başvuruları ve aday temini ile insan kaynaklarının yönetimi için Kariyer.net sisteminden veri elde edilmekte ve veriler aday değerlendirme süreci kapsamında sisteme kaydedilmektedir.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 
Çalışanların Yararına İşlemeler 

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), çalışanlara ait verileri işleyebilir. 
Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Telekomünikasyon ve internet 

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

3.4.4 HUKUKİ DAYANAKLAR

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) internet sitesi ‘‘www.guzelvillam.com’’ üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve ‘‘www.guzelvillam.com’’ işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Öncelikle belirtmek isteriz ki, tarafınızdan açık rıza almadan kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Ancak; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle tarafımızdan istenen kişisel verilerinizi paylaşma zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek isteriz. Örneğin; yargı mercileri ve kamu kurumlarından gelen talep üzerine yasal yükümlülüğümüz gereği kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Keza, Kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bu hususta hizmet aldığımız anlaşmalı iş ortaklarımıza da salt bu amaç için aktarım gerçekleştirilebilmektedir. Bunun dışında tarafınız ile sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilerle kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımları yapmadan önce, tarafınızın ve tarafımızın hak ihlalini önlemek amacıyla teknik ve hukuki önlemler almaktayız. Ancak; paylaşım gerçekleştirdiğimiz üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden sorumlu olmadığımızı da belirtmek isteriz.
‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 
A) İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) nin iş ortaklarına, 
B) Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) nin tedarikçilerine, 
C) Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) nin çözüm ortaklarına, ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 
‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam)  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 
A) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
B) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
C) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
D) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
E) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
F) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
G) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) nin internet sitesi ‘’www.guzelvillam.com’’  adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHA YÖNTEMLERİ

 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

6.1 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 6.2 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

6.3 ANONİM HALE GETİRİLEN VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Bu durumlar aşağıdaki gibi sayılmıştır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), Veri sorumlusu olarak, AÇIK RIZANIZ ile paylaşmış olduğunuz:

A) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

B) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

C) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

D) ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam), kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda gerekli uyarıları yapmakta, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli denetimleri yapmaktadır,

E) Veri güvenliği konusunda personelini eğitmekte, personelinden ve her türlü 3. Şahıstan gerekli taahhütleri almaktadır,

F) Tüm bu önlemlere karşın, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede İlgili Kişiye ve Kurula bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen sorumluluklar ve taahhütler nedeniyle, ‘’Birikim Su Sistemleri İmalat İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’’ (Güzel Villam) bünyesinde, PR.026 sayılı ve 08.10.2017 tarihli Veri Güvenlik Prosedürü uygulanmaktadır.

8. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İşbu Politika zaman zaman güncellenebilecektir. Politika’nın en güncel versiyonu https://www.guzelvillam.com/ adresinde bulunmaktadır.